Nastavení ochrany osobních údajů
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Mit dem Klick auf 'Alle akzeptieren' stimmen Sie der Verwendung dieser Cookies zu.
› Prohlášení o ochraně osobních údajů
Nezbytný   ? 
x

Tyto cookies jsou nezbytné a slouží k funkčnosti webových stránek. Nelze je deaktivovat.
    Marketing   ? 
x

Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Ireland Ltd
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
IE
Zweck der Datenverarbeitung
Messung, Marketing
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Zustimmung (DSGVO 6.1.a)
   Fichtelberg

UBYTOVáNí

Kostely

Evangelický luteránský kostel Martina Luthera

Kostel dnes zdaleka určuje ráz města. Byl v letech 1863–1866 postaven v novogotickém stylu architektem Wendlerem ze Zschopau.
Před tím se zde o něco níže nacházel starší kostel z let 1665–1669, který se dne 5. srpna 1862 stal obětí plamenů při velkém městském požáru. Podařilo se zachránit pouze dva lustry, které jsou dnes jako památka na starý kostel zavěšeny uvnitř současného kostela.

Ještě dříve stál Boží stánek na stejném místě, tedy na tehdejší hranici obcí Oberwiesenthal a Unterwiesenthal. Sloužil oběma obcím (stejně jako kostel z roku 1669) a musel kvůli své zchátralosti a nedostatečné velikosti po téměř 100 letech (přestavba na konci 16. století) ustoupit novému kostelu. Nahradily kapli z „Wiesenthalu“ (dnes Unterwiesenthal, poblíž přechodu přes železnici). Když nyní vstoupíme do kostela, uvidíme po pravé straně „Oberwiesenthalské vánoční jesličky“ z roku 1896, které vyrobil oberwiesenthalský malíř a řezbář Christian Karl Friedrich Hertelt (1837–1921).  Dodnes se nachází v původním stavu a můžete je obdivovat od prosince do února.

Velká a pestrá okna z olovnatého skla na podélných stranách chrámové lodi zobrazují scény z bible a církevních dějin. Byly v letech 1899–1900 zhotoveny podle návrhu prof. Wintersteina (Lipsko) v tamní umělecké dílně a zde vestavěny do kostela. Vpředu ve středu se nachází oltář z zöblitzerského hadce s oltářním obrazem (Máří Magdalena potkává vzkříšeného Ježíše) od historického malíře Andräho (Drážďany), který byl odhalen v roce 1867.

Samotný kostel dne 14. srpna 1927, po tehdejší renovaci a přestavbě provedenými architektem W. Kandlerem (Drážďany), znovu vysvětil zemský biskup D. Ihmels (Drážďany) jako Kostel Martina Luthera. To vše se odehrálo při příležitosti oslav 400 let města. Interiér kostela byl renovován a přestavěn při oslavách 450letého výročí (1977). Z té doby pochází jeho současný vzhled. Také dnes se zde každou neděli od 10:00 slouží bohoslužby.Další informace o bohoslužbách naleznete v kalendáři akcí.

Varhany, které zde roku 1866 zhotovil Gotthilf Bärmig z Werdau, mají  26 rejstříků na 2 manuály a pedálnici a 1 578 píšťal. V roce 2013 bude opravena a zcela do původního stavu uvedena kostelní věž.S
Římskokatolický filiální kostel „Krista Krále"

Římskokatolický filiální kostel „Krista Krále“, který se nachází ve Steingasse, byl vystavěn v roce 2001 podle návrhu architektonické kanceláře Lorenz + Roscher z Annabergu-Buchholzu a Aue. Ve stejném roce nalezlo v nově vystavěném kostele své místo další umělecké dílo. Místní katolická obec převzala ručně vyřezávané krušnohorské jesličky z konce 19. století s celkem 111 figurami od řezbáře pana Beyera, známého jako „Hergerschneider“ z Loučné pod Klínovcem, z části obce Elend z několik kilometrů vzdálených Čech. Tehdy dvanáctiletý Erich Roller uchránil v roce 1946 ve víru odsunu Němců z Čech jesličky před zničením. V roce 2001 je přivezl zpět do Krušných hor a mohly být poprvé od 2. světové války opět vystaveny v kostele Krista Krále v Oberwiesenthalu a zpřístupněny široké veřejnosti. Pan Rudolf Heike a pan Paul Günther ve svém volném čase znovu zhotovili chlév a další budovy, stejně jako okolní krajinu, a obnovili tradiční charakter celého souboru. Jesličky si můžete v kostele prohlédnout o adventu a na Vánoce.

Sakrální a uměleckou výzdobu navrhli a zhotovili sochaři Michael a Christoph Winkelmannové ze Soestu. Při pracích na bronzových dílech byly využity již existující předměty jako ambony a velikonoční svícny, které byly nově zakomponovány do celkové výzdoby. Na novém oltáři, tabernáklu a ambonu hraje hlavní roli téma téma horského křišťálu.
Korpus oltářního kříže pochází ze staršího kříže s velmi pohnutou historií. Tento korpus umělci přepracovali a opatřili novým křížem a novou bronzovou korunou, takže vzniklo nové umělecké dílo.

Na svátek Všech svatých roku 2003 mohl díky mnoha štědrým dárcům biskup biskupství drážďansko-míšeňského, pan Joachim Reinelt, vysvětit 2 zvony pro dosud prázdnou zvonici kostela. Větší z obou zvonů, který váží 280 kg, byl vysvěcen jménem svatého Bonifáce, německého apoštola. Nese citát z Matoušova evangelia 28,19 „Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů“. Menší ze zvonů váží 140 kg, nese jméno svatého Martina a citát z Matoušova evangelia 25,40 „Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali nejmenšímu z těchto mých bratrů, to jste udělali mně.“ Přihlášky na bohoslužby a informace o životě církevní obce získáte na místě.Filialkirche Christkönig

Římskokatolický filiální kostel „Krista Krále

S
Evangelisch-Lutherische Philipp-Melanchthon-Kirche

Hammerunterwiesenthal. Kirchlich bildete der Ort eine Filiale zu Wiesenthal, erst 1743 vollzog man die Weihe der eigenen Filialkirche. Gleichzeitig erhielten die Hammerer mit ihrer Kirche einen eigenen Friedhof. Nach 150 Jahren wurde die baufällig gewordene Kirche abgerissen und durch den Neubau einer 2. Kirche ersetzt, welche im Oktober 1899 feierlich geweiht wurde. 1989 erfolgte der Neubau der Orgel unter Beibehaltung des alten Gehäuses, das Innere der Kirche wurde renoviert und die schöne Bemalung der Altarkuppel restauriert. Im Mai 1989 erklang die neue Jehmlich- Orgel mit 90 Pfeifen und 13 Registern. Zur 100- jährigen Kirchweih erhielt sie den Namen 'Philipp- Melanchthon- Kirche'.Philipp-Melanchthon-Kirche

Philipp-Melanchthon-Kirche

S
urlaub im Erzgebirge
KONTAKT  ·  IMPRESSUM  ·  AGB  ·  DATENSCHUTZ
Oberwiesenthal bei Facebook
nach oben